Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego