Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Gimnazjalne projekty edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2011/2012 prezentowane w czasie Dnia Projektów – 4 czerwca 2012

Temat projektu: Czy wojna usprawiedliwia łamanie praw człowieka?

Opiekunem projektu była pani mgr Anna Kąkol

Projektem z WOS-u objęte zostały obie drugie klasy. Za cel obrano sobie odpowiedź na pytanie postawione w temacie projektu. Uczniowie zapoznali się z prawami człowieka. Poznali najważniejsze fakty związane z przebiegiem II Wojny Światowej na terenach Polski, zwłaszcza na ziemiach naszego regionu. Ważnym etapem prac projektowych była wizyta uczestników projektu w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau założonego na terenach byłego niemieckiego obozu zagłady - Auschwitz I i Auschwitz-II Birkenau. Ukoronowaniem tych działań była opracowana przez nich publikacja dotycząca łamania praw człowieka w czasie II Wojny Światowej.
---

Temat projektu: Jak tworzymy rebusy i szarady matematyczne.

Opiekunami grupy były panie mgr Magdalena Bürger i mgr Irena Bryś.

Dwunastoosobowa grupa uczniów z klasy Ib i IIb ułożyła krzyżówki, rebusy oraz szarady. Zebrany materiał opracowano potem w formie gazetki szkolnej „Łamimózgi”, którą następnie rozprowadzono wśród członków społeczności Naszego Gimnazjum. Kolejnym działaniem projektowym było przygotowanie sprawozdania z projektu wraz z analizą wyników i sformułowaniem wniosków.
---

Temat projektu: ****???*** TIME MACHINE

Opiekunem projektu była pani mgr Małgorzata Czyżewska.

Czternaścioro uczniów poddało analizie główne trendy muzyczne przełomu XX/XXI w. Wybrano kilka utworów, które następnie zbadano pod kątem struktur gramatycznych. Sprawdzono zmiany gustów muzycznych społeczeństwa brytyjskiego oraz amerykańskiego. Podsumowaniem projektu był performance pt. TIME MACHINE, na który złożyły się koncert, inscenizacja, prezentacja multimedialna, zbiór informacji na temat historii rocka a także charakterystyka wybranych zespołów w wersji papierowej oraz elektronicznej.
---

Temat projektu: ***???***

Opiekun projektu – pani mgr Kamila Pawlus

Projekt ten realizowali uczniowie z klasy IIIa. Głównym celem było zapoznanie uczniów z dziedziną sztuk plastycznych, jaką jest fotografia oraz ukazanie ekspresji twórczej uczniów poprzez sztukę. Podsumowaniem projektu była prezentacja multimedialna oraz sprawozdanie wraz z omówieniem tematu i związanych z nim zagadnień. Społeczność Gimnazjum miała też okazję obejrzeć fotoreportaże stworzone przez uczestników projektu. Na zakończenie ogłoszono konkurs na najlepszy fotoreportaż z wakacji.
---

Temat projektu: Jak wyrazić sprzeciw w kulturalny sposób, czyli protest songi w naszym Gimnazjum.

Opiekun projektu – pani mgr Anna Kupczak

Realizacja tego projektu zajmowała się grupa uczniów z klasy IIb. Wykonując projekt, grupa chciała udowodnić tezę, iż muzyka nie jest tylko sposobem na relaks i zabawę, ale może też posłużyć do zamanifestowania buntu wobec jakiegoś zjawiska społecznego lub politycznego, np. przeciw rasizmowi bądź wojnie. Uczniowie stworzyli ankietę badającą to, czy społeczność uczniowska naszego Gimnazjum wie, co to jest protest song i jaka jest jego rola w kulturze oraz to, jakich protest songi są najchętniej słuchane. Wyniki ankiety wraz z prezentacją multimedialną obejmującą analizę i interpretację wybranych utworów zaprezentowano na forum w czasie Dnia Projektów.
---

Temat projektu: Czy można bezpiecznie i ciekawie spędzić czas w szkole?

Opiekunem projektu była pani mgr Alicja Salamońska

Projekt realizowali uczniowie klasy IIa, IIb, Ia oraz Ib. Polegał na zbadaniu tego, jak społeczność naszej szkoły zachowuje się podczas przerw, a następnie przygotowaniu propozycji aktywnego, pożytecznego, a przy tym bezpiecznego spędzania czasu w trakcie przerw międzylekcyjnych w naszym Gimnazjum. Propozycje te przedstawiono pod postacią prezentacji multimedialnej.
---

Temat projektu: Poznajemy Europę – Francja, Belgia

Projekt realizowany był pod kierunkiem pani mgr Magdaleny Aftyki oraz pana mgr Piotra Brysia.

Do realizacji projektu przystąpili uczniowie klas pierwszych i drugich. Projektowe cele to m. in. poznanie położenia, środowiska, gospodarki, walorów turystycznych i historii Belgii i Francji z wyszczególnieniem stolic. Dla uczniów ciekawa była zwłaszcza kuchnie obu państw wraz z ich wpływem na zdrowie człowieka. Następnie zebrano materiały w jedną całość wraz z dołączonymi zdjęciami z miejsc odwiedzonych w trakcie wycieczki w celu stworzenia prezentacji i folderu obejmującego w miarę pełną charakterystykę obu krajów Europy.
---