Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Gimnazjalne projekty edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2012/2013 prezentowane w czasie Dnia Projektów w czerwcu 2013

Temat projektu: Związki zawodowe w Polsce.

Opiekunem projektu była pani mgr Anna Kąkol

Projektem z WOS-u tradycyjnie objęte zostały obie drugie klasy. Celem działań było zapoznanie uczniów z zadaniami i funkcjami związków zawodowych we współczesnej Polsce. Uczniowie podzielili się na zespoły, z których każdy miał do opracowania jeden punkt związany z działalnością związków zawodowych w Polsce. Efekty prac grup zostały zawarte w broszurze informacyjnej oraz gazetce szkolnej.
---

Temat projektu: Jak powstaje ikona?

Opiekunem grupy był ks. mgr Marcin Moskal.

Jedenastoosobowa grupa uczniów z drugich wzięła udział w warsztatach pokazujących proces powstawania ikon organizowanych przez „Wspólnotę Betlejem” z Jaworzna. Z pomocą umiejętności nabytych w czasie warsztatów przygotowano ikonę. Przeanalizowano literaturę dotyczącą ikon – ich historii, metod powstawania oraz funkcjonowania w kulturze. Zebrany materiał opracowano potem w formie prezentacji multimedialnej.
---

Temat projektu: British or American?

Opiekunem projektu była pani mgr Dorota Porwisz.

Dziesięć uczennic klasy IIa poddało analizie dwie najważniejsze odmiany języka angielskiego. Zebrały one informacje na temat różnic między angielską i amerykańską odmianą języka angielskiego w słownictwie, gramatyce i wymowie oraz stworzyły minisłowniczek. Wyniki swojej pracy przedstwiły w formie prezentacji multimedialnej.
---

Temat projektu: Aktywność twórcza mieszkańców Węgierskiej Górki

Opiekun projektu – pani mgr Monika Wójtowicz

Projekt ten realizowali uczniowie z klasy Ia. Głównym celem było doskonalenia umiejętności uczniów w zakresie kształcenia cyfrowej przeróbki pozyskanych materiałów – papierowych, elektronicznych i innych – oraz wyrabianie nawyków umiejętnego stosowania wizualizacji i prezentacji osobistych dokonań pracy z komputerem. Uczniowie podzieleni na sześć grup zbierali i segregowali informacje na temat aktywności twórczej mieszkańców Węgierskiej Górki. Przygotowane przez nich materiały można było obejrzeć w formie prezentacji multimedialnych.
---

Temat projektu: Wie kann man Deutsch spielerisch lernen? – eine Vorstellung des Marchens Aschenputtel von Bruder Grimm.

Opiekunki projektu – pani mgr Agnieszka Barcik – Gąsiorek oraz pani mgr Urszula Figura

Realizacja tego projektu zajmowała się grupa uczniów z klasy IIa, która przygotowała przedstawienie pt. „Kopciuszek” w języku niemieckim. W tym celu uczniowie musieli nauczyć się kwestii oraz ćwiczyć grę aktorską, przygotować scenografię, rekwizyty, oprawę muzyczną a także kostiumy.
---