Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Tygodniowy plan lekcji 2015/2016:

- Tygodniowy plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne 2015/2016:

- Wykaz zajęć pozalekcyjnych