Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

24.10.2007 - Księga Życia

- Gość specjalny ks. Piotr Bączek – „Biblia, wyjątkowa księga”, prelekcja.
- Sceniczna interpretacja utworów Anny Kamieńskiej i Romana Brandstaettera.
- Marcin Wolny – warsztaty pisma hebrajskiego.
- Muzyczne wykonanie psalmów biblijnych.
- Inauguracja projektu międzynarodowego .

30.11.2007 - Prośba o pokój

- Gość specjalny pan Tadeusz Szczepaniak – prezentacja działalności PAH w Sudanie.
- Uroczyste odczytanie fragmentów „Księgi Lamentacji”.
- Sceniczna interpretacja utworów Herberta, Szymborskiej i Miłosza podejmujących temat odpowiedzialności społecznej i narodowych tragedii.

04.01.2008 - Uśmiech Boga

- Gość specjalny ks. Dariusz Sputo, ojciec Siergiej ( duchowny grekokatolicki), grupa młodzieży katolickiej z Ostrawy - radość w codzienności, rozważania.
- Sceniczna prezentacja utworów ks. Jana Twardowskiego.
- Śpiewanie kolęd.
- Recenzja książki Elżbiety Dzikowskiej .

14.11.2008 - W masce

- Gość specjalny p. Jerzy Dziedzic, aktor – warsztaty teatralne, anegdoty o teatrze.
- Gość specjalny p. Marcelina Stopka, kosmetolog – Z modą przez wieki – pokaz fryzur i makijażu różnych epok historycznych.
- Sceniczna prezentacja przypowieści o masce z interpretacją utworów Miłosza, Barańczaka i Szymborskiej.

19.12.2009 - Przystanek Betlejem

- Gość specjalny ks. Ryszard Andrzejczyk, misjonarz – Obraz współczesnej Wenezueli, prelekcja. - Sceniczna prezentacja utworów Herberta, Szymborskiej; relacje uchodźców z czterech kontynentów.
- Recenzja książki Wojciecha Tochmana .
- Inauguracja programu edukacyjnego .