Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

29.08.2010 - Objęci czasem

- Objęci czasem – sceniczna interpretacja motywu czasu w kulturze europejskiej.
- Cięcina, Węgierska Górka wczoraj, Hiltrup gestern – prezentacja polskich i niemieckich przedwojennych fotografii.
- Śladami księdza Bernharda Poethera – biografia.
- Zabawy z czasem – warsztaty dla dzieci.
- Gość specjalny – niemiecka grupa parafialna z Mϋnster – Hiltrup.

08.10.2010 – Przypowieść o człowieku

- Przypowieść o człowieku – sceniczna interpretacja utworów K.K. Baczyńskiego.
- Myślę, jestem, tworzę, czuję – warsztaty rozwijające. Gość specjalny – Grażyna Giewont, psycholog.
- Malowane emocje – warsztaty dla dzieci.

11.02. 2011 - Mowa dłoni

- W odbiciu dłoni – etiuda teatralna Szkolnej Grupy Maska.
- Tam, gdzie migają - prezentacja pracy Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny w Bielsku- Białej. Gość specjalny - Aleksandra Wojdylak, dyrektor szkoły.
- Mowa dłoni – warsztaty języka migowego. Gość specjalny - Joanna Skowron, surdopedagog.
- W ciszy… - spotkanie z gościem specjalnym Małgorzatą Łukaszuk, surdopsychologiem.

02.04.2011 – Droga do światła

- Droga do świętości – rozważania o życiu Jana Pawła II w kontekście Ewangelii.
- Droga więzi – etiuda teatralna w wykonaniu Szkolnej Grupy Maska.
- Odwaga świętości – prelekcja gościa specjalnego ks. Władysława Nowobilskiego.

21.10.2011 – Pamięć rzeczy

- Pamięć rzeczy – etiuda teatralna w wykonaniu Amatorskiej Grupy Klepsydra i Szkolnej Grupy Maska.
- Filozoficzne impresje na temat rzeczy i czasu – prelekcja; gość specjalny Jarosław Hess, filozof Stowarzyszenie Uwaga Kultura.
- Od przedmiotu do wspomnienia – dyskusja z udziałem publiczności.
- Telefon, zegar, guzik – warsztaty edukacyjne dla dzieci.