Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Informacje dla uczniów

W zakładce znajdują się wszystkie potrzebne informacje dla ucznia gimnazjum w tym niezbędne pliki, objaśnienia, dokumenty, zapowiedzi oraz wyniki konkursów. Materiał wraz z przebiegiem roku szkolnego będzie uzupełniany i archiwizowany.

SZKOŁA

- Informacje dla uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego
- Egzamin gimnazjalny od 2012
- Tryb ustalania rocznej (śródrocznej) oceny z zajęć edukacyjnych

FIZYKA

- Przedmiotowy system oceniania cz. 1
- Przedmiotowy system oceniania cz. 2
- Przedmiotowy system oceniania cz. 3

INFORMATYKA

- Propozycje kryteriów oceny

BIOLOGIA

- Program nauczania oraz kryteria oceny: Puls Życia