Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

1. Antyk
- Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu

2. Sztuka Średniowieczna
- Sztuka Romańska
- Sztuka Gotycka

3. Sztuka Nowożytna
- Odrodzenie (Renesans)
- Manieryzm
- Barok
- Rokoko
- Klasycyzm
- Romantyzm
- Realizm

4. Sztuka Nowoczesna
- Impresjonizm
- Postimpresjonizm
- Secesja
- Sztuka 1. połowy XX wieku

5. Sztuka Współczesna
- Action painting i op-art
- Neofiguracja
- Hiperrealizm
- Tendencja zerowa
- Rzeźba organiczna
- Rzeźba ekspresyjna

6. Nowy Świat Sztuki
- Pop-art
- Happening
- Konceptualizm
- Asamblaż
- Environment i instalacje
- Performance
- Land-art
- Sztuka wideo, multimedia
- Sztuka publiczna