Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Samorząd Szkolny: Relacja

W dniu 3 września zostało zwołane spotkanie uczniów naszego gimnazjum, którzy chcieli startować do samorządu szkolnego. Opiekunem była Pani pedagog - mgr Urszula Figura. Całe spotkanie opisywała nowa protokolantka - Anita Bürger - uczennica klasy 3. gimnazjum.

Naszym zadaniem było wybranie przewodniczącego, zastępców oraz skarbnika. Po chwilach namysłu każdy ze zgromadzonych wysunął kandydaturę osoby, która sprawdziłaby się na stanowisku przewodniczącego. Padały różne propozycje, w końcu jednak wybieraliśmy spośród trzech kandydatów:

- Olga Dziedzic
- Julia Kalinowska
- Karol Mocek

Po tajnym głosowaniu wybraliśmy komisję wyborczą, która przeliczyła dokładnie wszystkie głosy. Z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki. Przewodniczącą samorządu szkolnego została Julia Kalinowska, a jej zastępcami Olga Dziedzic oraz Karol Mocek, zaś skarbnikiem Monika Białek.

Kolejną czynnością było wybranie komisji kulturalnej i porządkowej. Jednogłośnym zdaniem stwierdziliśmy, że szefem komisji porządkowej zostaje Kacper Jarco – uczeń 2. klasy gimnazjum, a komisji kulturalnej Róża Sygut – uczennica 3. klasy gimnazjum.

Osoby wchodzące w skład możecie zobaczyć w zakładce Samorząd Szkolny

Autor: Nieznany