Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Ważniejsze osiągnięcia uczniów - 1999/2000

Zawody sportowe:
V miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców
VI miejsce w klasyfikacji łącznej Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
a) I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
b) III miejsce w piłce nożnej
c) II miejsce w piłce siatkowej chłopców

Inne konkursy:
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Mój las – 2000” – Magdalena Skrzyp