Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Ważniejsze osiągnięcia uczniów - 2006/2007

Konkursy przedmiotowe:
Konkurs przedmiotowy z geografii etap rejonowy – Sławomir Nowak, Joanna Kubaszek, Mateusz Motyka
Konkurs przedmiotowy z geografii etap wojewódzki – Finalista Sławomir Nowak
Konkurs przedmiotowy z matematyki etap rejonowy – Błażusiak Łukasz
Konkurs przedmiotowy z historii etap rejonowy – Katarzyna Dziedzic, Jolanta Juraszek, Mikołaj Firlej, Filip Pytlewski
Konkurs przedmiotowy z biologii etap rejonowy – Michał Kąkol, Piotr Jarco, Patrycja Węglarz
Konkurs przedmiotowy z języka polskiego etap rejonowy – Patrycja Węglarz
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Fox” – bardzo dobry wynik Karolina Konior
Finaliści Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Pikomat” – Jakub Kliś, Kamil Słowik
Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży – Laureaci Patrycja Węglarz, Michalina Mocek, wyróżnienie – Agnieszka Wójcik
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Literacką – Joanna Kubaszek
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienia Kamil Słowik, Łukasz Błażusiak
Wyróżnienie w Powiatowym Konkurs Literackim „Zimowe spotkania z tradycją”- Michalina Mocek
Powiatowy Konkurs Literacki „Niezwykłe miejsca. Niezwykli ludzie, Niezwykłe wydarzenia” – I miejsce Michalina Mocek, II miejsce Gabriela Wójcik

Inne konkursy:
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zimowe Spotkania z Tradycją” – III miejsca Joanna Rypień i Mateusz Motyka, wyróżnienia - Karolina Konior, Agnieszka Wójcik, Marzena Piela
I miejsce w Transgranicznym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach” – Krzysztof Rabenda
III miejsce w Powiatowym Konkursie Krajoznawczo-Przyrodniczym „Czyste góry” – Łukasz Mocek
III miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Czyste góry” – Agnieszka Wójcik
Wyróżnienie w Konkursie Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej „Zielone Światło dla Przyrody” – Mateusz Motyka
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Policja w oczach dziecka” – II miejsce Iwona Czech, wyróżnienia – Mateusz Motyka, Angelika Bury, Aneta Dziedzic