Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Ważniejsze osiągnięcia uczniów - 2007/2008

Zawody sportowe:
Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej:
a) III miejsce w zawodach piłki siatkowej chłopców

Konkursy przedmiotowe:
Konkurs przedmiotowy z geografii etap rejonowy – Aleksandra Greń, Kamil Słowik, Małgorzata Duc, Maria Tirak, Mateusz Motyka
Konkurs przedmiotowy z geografii etap wojewódzki – Finalista Mateusz Motyka
Konkurs przedmiotowy z historii etap rejonowy – Aleksandra Greń, Mateusz Motyka Konkurs przedmiotowy z historii etap wojewódzki – Finalista Aleksandra Greń
Konkurs przedmiotowy z biologii etap rejonowy – Mateusz Motyka, Aleksandra Greń, Piotr Jarco
Konkurs przedmiotowy z matematyki etap rejonowy – Kamil Słowik
Konkurs przedmiotowy z języka polskiego etap rejonowy – Kamil Stolarczyk Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie Kamil Słowik

Inne konkursy:
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zimowe Spotkania z Tradycją” – I miejsce Anna Rypień
I miejsce w Rajdzie Górskim św. Jerzego
Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z chemii – Natalia Sordyl