Publiczne Gimnazjum

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Nasza szkoła to miejsce przyjazne uczniom, w którym panuje sprzyjająca atmosfera dla ich ogólnego rozwoju. Zależy nam, aby nasi uczniowie zdobywali rzetelną wiedzę o świecie i o sobie samych, wykorzystywali ją, byli twórcami i odbiorcami kultury, ale też odpowiedzialnymi i aktywnymi członkami społeczności, w której żyją. Dzięki naszym inicjatywom uczniowie stają się kreatywni a zarazem krytyczni wobec faktów życia społecznego.

Dbamy o rozwój właściwych postawa moralnych. Uczymy wychowanków empatii, współpracy i odpowiedzialności za siebie i za innych. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą wrażliwi i otwarci na podstawowe wartości - dobro, prawdę
i piękno.Dyrektor szkoły: mgr Piotr Bryś
Sekretariat (czynny od 13:00 do 15:30): Anna Sołtysek
Organ prowadzący szkołę: Urząd Gminy w Węgierskiej Górce
Liczba oddziałów: 6

Nauczyciele - rok szkolny 2014/2015

dyr. mgr Piotr Bryś - geografia
mgr Natalia Malinka - jezyk polski
mgr Aleksandra Stasica - język polski
mgr Anna Kupczak - język polski
mgr Dorota Porwisz - język angielski, język rosyjski
mgr Małgorzata Czyżewska - język angielski
mgr Agnieszka Barcik-Gąsiorek - język niemiecki
mgr Magdalena Burger - matematyka
mgr Irena Bryś - matematyka
mgr Magdalena Aftyka - biologia, chemia
mgr Renata Tlałka-Krzuś - fizyka, informatyka, zajęcia techniczne
mgr Anna Kąkol - wos, historia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Kamila Pawlus - plastyka, zajęcia artystyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Duraj - wychowanie fizyczne
mgr Monika Wójtowicz - muzyka
ks. mgr Damian Szafrański - religia
mgr Urszula Figura - pedagog szkolny, biblioteka
Liczba uczniów: 135